Opłata za pierwsze zajęcia - 30 zł (1 sesja)

Opłaty realizowane są z góry, przed lub po zajęciach.

Opłatę uiszcza się za tyle sesji, ile pozostało do końca danego miesiąca.
Jeśli rozpoczynasz w połowie lub pod koniec miesiąca, płacisz za ilość zajęć, która pozostała do końca miesiąca, a od początku nowego miesiąca z góry za cały miesiąc.

Poniżej znajduje się nowy cennik - aktualny od lutego 2021.

 


 

Cennik zajęć stacjonarnych

1 sesja

40 zł

2 sesje

80 zł

3 sesje

90 zł

4 sesje
(karnet miesięczny: 1x w tygodniu)

110 zł

5 sesji

130 zł

6 sesji

150 zł

7-8 sesji
(karnet miesięczny: 2x w tygodniu)

180 zł

bez ograniczeń

220 zł

Cennik zajęć online

1 sesja

25 zł

bez ograniczeń

200 zł

Koszt pojedynczej sesji online dla osób, które uczęszczają na zajęcia stacjonarne - 15 zł