Opłata za pierwsze zajęcia - 30 zł (1 sesja)

Opłaty realizowane są z góry, przed lub po zajęciach.

Opłatę uiszcza się za tyle sesji, ile pozostało do końca danego miesiąca.
Jeśli rozpoczynasz w połowie lub pod koniec miesiąca, płacisz za ilość zajęć, która pozostała do końca miesiąca, a od początku nowego miesiąca z góry za cały miesiąc.

Poniżej znajduje się nowy cennik - aktualny od czerwca 2020.

 


 

Cennik

1 sesja

35 zł

2 sesje

70 zł

3 sesje

90 zł

4 sesje
(karnet miesięczny: 1x w tygodniu)

110 zł

5 sesji

130 zł

6 sesji

145 zł

7 sesji

160 zł

8 sesji
(karnet miesięczny: 2x w tygodniu)

170 zł

9 sesji

180 zł

10 sesji

190 zł