Państwa dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym są przetwarzane.

Dane te przekazują Państwo poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce “Kontakt” na stronie: yogaprojects.pl oraz prośbę o kontakt e-mail podczas komunikacji telefonicznej.

Administratorem danych osobowych jest Concrete Projects Magdalena Spychała, ul. Czereśniowa 14, 62-004 Miękowo, NIP: 7771215989.

Dane przetwarzane są w następujących celach:
1. odpowiedź na otrzymane zapytanie e-mailowe lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie yogaprojects.pl w zakładce “Kontakt”, a także odpowiedź e-mailowa na prośbę zaistniałą w rozmowie telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2. archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane powierzamy do przetwarzania następującym podmiotom: Zenbox Sp. z o. o. oraz Google LLC – przechowują one dane na serwerach.

Państwa dane będą przetwarzane, aż zakończy się komunikacja z nami. Po tym okresie zostaną usunięte lub zarchiwizowane, np. na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.
Swoje żądania dotyczące w/w uprawnień prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@yogaprojects.pl.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.